Η αισθητηριακή ολοκλήρωση στοχεύει στην κατάλληλη οργάνωση των δεδομένων που αποστέλλονται στον εγκέφαλο μέσω των αισθήσεων, την όραση, την ακοή, την αφή , τη γεύση. Τα παιδιά που παρουσιάζουν ελλιπή αισθητηριακή ολοκλήρωση αντιμετωπίζουν δυσκολία στη λειτουργικότητά τους και τη συμμετοχή τους στην καθημερινότητα. Δυσκολίες αυτού του είδους έχουν τα παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ. (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ή με σοβαρές υστερήσεις.