Η εργοθεραπεία προάγει και εξελίσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του και προάγοντας το συντονισμό του στην καθημερινή του ζωή. Ασχολείται με:

  • τις δεξιότητες καθημερινής ζωής
  • την εξέλιξη της αδρής κινητικότητας (στάση, ισορροπία, βάδισμα) και της λεπτής κινητικότητας (κίνηση χεριών)
  • το συντονισμό της κίνησης
  • την εσωτερική οργάνωση
  • την κοινωνική προσαρμοστικότητα
  • τον οπτικοκινητικό συντονισμό