Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικότητας του παιδιού, στη συμμόρφωσή του στους κανόνες και στην καλή του επικοινωνία με τους συνομηλίκους του στην περίπτωση που το παιδί δυσκολεύεται σε κάποιο από αυτούς τους τομείς. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες το παιδί αναπτύσσει σεβασμό στους άλλους, κατανόηση για τα συναισθήματά τους, αποκτούν πνεύμα συνεργασίας, μαθαίνουν τα όρια και διαχειρίζονται τις εντάσεις και τις συγκρούσεις.