Η λογοθεραπεία μελετά και αντιμετωπίζει επιστημονικά τις δυσκολίες και τις διαταραχές στην επικοινωνία, το λόγο, τη μάθηση και την ομιλία όπως:

  • Διαταραχές στην άρθρωση
  • Διαταραχές στη φωνολογική ανάπτυξη
  • Διαταραχές στην αντίληψη και την έκφραση του λόγου
  • Διαταραχές της ροής του λόγου και της έκφρασης
  • Διαταραχές της φωνής
  • Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση συμβόλων (ανάγνωση) και κωδικοποίηση (γραφή) του λόγου
  • Δυσχερής κατάποση
  • Δυσλαλία