Κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο για να μαθαίνει, γι’ αυτό κάποια παιδιά δυσκολεύονται να κατακτήσουν τις δεξιότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της αρίθμησης. Δυσκολίες αυτού του είδους είναι οι ακόλουθες:

  • Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και της Υπερκινητικότητας
  • Δυσλεξία
  • Δυσαναγνωσία
  • Δυσορθογραφία
  • Δυσαριθμησία
  • Δυσκολία στην απομνημόνευση