Απευθύνεται στους γονείς και τους ενημερώνει για θέματα διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών ενώ παρεμβαίνει και επιλύει διαφορές μεταξύ των μελών της οικογένειας π.χ. παιδιών – γονέων, αδελφών μεταξύ τους, πατέρα – γιου κτλ.