Η Συμβουλευτική βοηθά το παιδί και τον έφηβο να εξωτερικεύσει και να εκφράσει κάθε προβληματισμό, δυσκολία ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει ώστε να εξεύρει τη λύση του προβλήματός του και να αποφορτισθεί. Έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό και βοηθητικό και είναι συνήθως μικρής διάρκειας.